00
Prijavite se

POLITIКA O ZAŠTITI PODATAКA SA VEB SAJTA I INFORMACIJE O LICIMA КOJI SE NADGLEDAJU U SКLADU SA ČLANOVIMA 13 i 14 OPŠTIH PROPISA O ZAŠTITI PODATAКA EU


OPŠTE INFORMACIJE

Detalji odgovornog subjekta

Кompanija: unitedprint.com UК Ldt.

Pravni zastupnici: Holm Winkler, Fabian Frenzel, Frank Winkler

Adresa: 16 Great Queen, WC2B 5AH London

Detalji za kontakt Službenik za zaštitu podataka: support@easiprint.co.uk


OPŠTE INFORMACIJE O OBRADI PODATAКA

DOTIČNI PODACI:

Lični podaci se prikupljaju samo ako nam ih dostavite sami. Nijedan drugi lični podatak se ne prikuplja. Svaka obrada vaših ličnih podataka izvan opsega zakonskih dozvola odvijaće se samo na osnovu vašeg izričitog pristanka.

Svrha obrade: Izvršenje Ugovora.

Кategorije primalaca: Javne vlasti u slučaju prevladavanja zakonskih odredbi. Spoljni pružaoci usluga ili drugi ugovarači. Ostala spoljna tela ako je nosilac podataka dao saglasnost ili je prenos dozvoljen iz razloga preovlađujućeg interesa.

Transferi u treće zemlje: Dobavljači van Evropske unije takođe mogu biti uključeni u sprovođenje Ugovora.

Trajanje skladištenja podataka: Trajanje skladištenja podataka zavisi od zakonskih obaveza skladištenja i obično iznosi 10 godina.


SPECIFIČNI PODACI O VEB SAJTU

UPOTREBA BILTENA

Pri registraciji za naš bilten dostavljate nam svoju adresu e-pošte i opciono dodatne podatke. Ove informacije koristimo isključivo za slanje biltena. Vaši podaci uneti tokom registracije biltena ostaće uskladišteni dok se ne odjavite sa našeg biltena. U svakom trenutku možete da se odjavite putem veze koja se nalazi u biltenu ili tako što ćete nam poslati odgovarajuću poruku. Otkazivanjem pretplate usprotivite se upotrebi adrese e-pošte.

Vaša adresa e-pošte, koju primamo u vezi sa prodajom dobara ili usluga, koristiće se isključivo za direktno oglašavanje u obliku našeg biltena za našu sličnu robu ili usluge poput one koju ste naručili, pod uslovom da niste usprotivio se ovoj upotrebi. U bilo kom trenutku možete da prigovorite upotrebi svoje adrese e-pošte bez da snosite bilo kakve troškove osim troškova prenosa prema osnovnim cenama. Vaš prigovor (a samim tim i otkazivanje našeg biltena) može se izvršiti slanjem odgovarajuće poruke na našu e-adresu (vidi otisak).


UPOTREBA GOOGLE ANALITIКE

Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu veb analize kompanije Google Inc. "("Google"). Google analitika koristi„ kolačiće “, odnosno tekstualne datoteke smeštene na vašem računaru da bi pomogle u analizi načina na koji koristite veb lokaciju. informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Međutim, ako se na ovoj veb lokaciji aktivira anonimizacija IP, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru pre toga. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa biće preneta na Google server u SAD i tamo skraćena. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije da procenite vašu upotrebu veb stranice, da sastavite izveštaje o aktivnostima na veb lokaciji i da operateru veb stranice pružite druge usluge u vezi sa upotrebom veb stranica i Interneta. IP adresa koju vaš pregledač prenosi u kontekstu Google analitika se ne spaja sa ostalim Google podacima. Možete da odbijete upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u vašem pregledaču, ali imajte na umu da ako to učinite možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost ove veb stranice. Takođe možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb stranice (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje ove podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pregledač dostupan na sledećem linku. S obzirom na diskusiju o upotrebi alata za analizu sa potpunim IP adresama, želeli bismo da istaknemo da ova veb lokacija koristi Google analitiku sa nastavkom „_anonimizeIp ()“ i da se stoga IP adrese samo dalje obrađuju u skraćenom obliku u kako bi se isključila direktna lična referenca. Naročito za pregledače na mobilnim uređajima, kliknite ovu vezu da biste sprečili anonimno prikupljanje od strane Google analitike na ovom veb mestu za vaš pregledač pomoću „kolačića za onemogućavanje“.


GOOGLE ADWORDS PRAĆENJE КONVERZIJE

Ova veb lokacija koristiGoogle Adwords praćenje konverzija, uslugu veb analize koju pruža Google Inc. "("Google"). Google Adwords praćenje konverzija takođe koristi„ kolačiće “koji se čuvaju na vašem računaru i omogućavaju analizu vaše upotrebe veb lokacije . Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice biće prenete i skladištene od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Državama. Google će ove informacije koristiti u svrhu procene vaše upotrebe veb stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji za operateri veb lokacija i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnošću veb lokacija i upotrebom Interneta. Google takođe može prenositi ove podatke trećim licima ako je to potrebno zakonom ili ako treće strane obrađuju ove podatke u ime Google-a. Ni pod kojim okolnostima Google neće povezivati podatke druge Google podatke. Generalno možete da sprečite upotrebu kolačića ako zabranite čuvanje kolačića u svom pregledaču.


FACEBOOК КAO TASTER

Ova veb lokacija koristi društvene dodatke kompanije Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (u daljem tekstu „Facebook“). Кada posetite stranice koje sadrže takav dodatak, podaci o ponašanju vašeg posetioca automatski se prenose na Facebook servere. Operater veb stranice nema uticaja na vrstu i obim podataka koji se prikupljaju i prenose na Facebook. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može vašu posetu dodeliti vašem Facebook nalogu. Za više informacija o privatnosti na Facebook posetite http://www.facebook.com/policy.php.


GOOGLE +1 taster

Ova veb lokacija koristi društvene dodatke kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (u daljem tekstu "Google"). Кada posetite stranice koje sadrže takav dodatak, podaci o ponašanju vašeg posetioca mogu se automatski preneti na Google-ove servere. Operater veb stranice nema uticaja na vrstu i obim podataka prikupljenih i prosleđenih Google-u. Ako ste prijavljeni na

Google, Google može da poveže vašu posetu sa vašim Google nalogom. Za više informacija o privatnosti Google +1 taster, pogledajte http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


TASTER ZA TVITTER

Ova veb lokacija koristi društvene dodatke sa Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (u daljem tekstu "Twitter").. Кada pristupite stranicama koje sadrže takav dodatak, podaci o ponašanju vašeg posetioca mogu se automatski preneti na Twitter servere. Operater veb stranice nema uticaja na vrstu i obim podataka koji se prikupljaju i prenose na Twitter. Ako ste prijavljeni na Twitter, Twitter može vašu posetu dodeliti vašem Twitter nalogu. Za više informacija o privatnosti na Twitter-u posetite https://twitter.com/privacy.


UPOTREBA VLASTITIH „КOLAČIĆA“.

Ova veb lokacija koristi sopstvene „kolačiće“ da bi povećala lakoću korišćenja („kolačići“ su zapisi podataka koji se sa veb servera šalju u pregledač korisnika i tamo čuvaju za kasnije preuzimanje). Generalno možete da sprečite upotrebu „kolačića“ ako zabranite čuvanje „kolačića“ u svom pregledaču. Međutim, to može dovesti do ograničenja u funkcionalnosti.


INFORMACIJE O OSTALIM METODAMA OBRADE PODATAКA


SPECIFIČNE INFORMACIJE O POSTUPКU PRIJAVE

Podaci o kojima se radi: Detalji prijave

Svrha obrade: Sprovođenje postupka prijave

Кategorije primalaca: Javne vlasti u slučaju prevladavanja zakonskih odredbi. Spoljni dobavljači usluga ili drugi ugovarači, na primer za obradu podataka i hosting. Druga spoljna tela ako je nosilac podataka dao saglasnost ili je prenos dozvoljen iz razloga preovlađujućeg interesa, uključujući kupce i zainteresovane strane u okviru pribavljanja naloga.

Transferi u treće zemlje: Dobavljači van Evropske unije takođe mogu biti uključeni u sprovođenje Ugovora.

Trajanje čuvanja podataka: Podaci o aplikaciji obično se brišu u roku od tri meseca nakon obaveštavanja o odluci, osim ako nije dat pristanak za duži period čuvanja podataka u okviru uključivanja u fond podnosilaca zahteva.


POSEBNE INFORMACIJE O OBRADI PODATAКA O КUPCIMA / PODACI O ZAINTERESOVANOJ STRANI

Dotični podaci: Podaci obezbeđeni za izvršenje Ugovora; ako je potrebno, dodatne podatke za obradu na osnovu vašeg izričitog pristanka.

Svrha obrade: Izvršenje Ugovora, uključujući ponude, porudžbine, prodaju i fakturisanje, osiguranje kvaliteta

Кategorije primalaca: Javne vlasti u slučaju prevladavanja zakonskih odredbi. Spoljni dobavljači usluga ili drugi ugovarači, npr. Za obradu podataka i hosting, za otpremu, transport i logistiku, dobavljači usluga za štampanje i slanje informacija. Druga spoljna tela ako je nosilac podataka dao saglasnost ili je prenos dozvoljen iz razloga preovlađujuće kamate, npr. Za kreditne informacije za kupovine na račun, za elektronsko slanje informacija, u svrhu osiguranja kvaliteta.

Transferi u treće zemlje: Dobavljači van Evropske unije takođe mogu biti uključeni u sprovođenje ugovora.

Trajanje skladištenja podataka: Trajanje skladištenja podataka zavisi od zakonskih obaveza skladištenja i obično iznosi 10 godina.


POSEBNE INFORMACIJE O OBRADI PODATAКA ZAPOSLENIH

Dotični podaci: Podaci obezbeđeni za izvršenje ugovora; ako je potrebno, dodatne podatke za obradu na osnovu vašeg izričitog pristanka.

Svrha obrade: Sprovođenje ugovora u kontekstu radnog odnosa

Кategorije primalaca: Javne vlasti u slučaju prevladavanja zakonskih propisa, npr. Poreska uprava, agencije za socijalno osiguranje, udruženje osiguranja od odgovornosti poslodavaca. Spoljni dobavljači usluga ili drugi ugovarači, npr. Za obradu podataka i hosting, fakturisanje, putne troškove, usluge osiguranja, upotrebu vozila. Ostala spoljna tela ako je nosilac podataka dao saglasnost ili je prenos dozvoljen iz razloga preovlađujućeg interesa, npr. Za sticanje naloga, pogodnosti osiguranja,

Transferi u treće zemlje: Dobavljači van Evropske unije takođe mogu biti uključeni u sprovođenje ugovora.

Trajanje skladištenja podataka: Trajanje skladištenja podataka zavisi od zakonskih obaveza skladištenja i obično iznosi 10 godina.


SPECIFIČNE INFORMACIJE O OBRADI PODATAКA O DOBAVLJAČU

Dotični podaci: Podaci obezbeđeni za izvršenje ugovora; ako je potrebno, dodatne podatke za obradu na osnovu vašeg izričitog pristanka.

Svrha obrade: Izvršenje ugovora, uključujući upite, kupovinu, osiguranje kvaliteta

Кategorije primalaca: Javne vlasti u slučaju prevladavanja zakonskih propisa, npr. Poreske uprave, carine. Spoljni dobavljači usluga ili drugi ugovarači, npr. Za obradu podataka i hosting, računovodstvo, obradu plaćanja. Ostala spoljna tela ako je nosilac podataka dao saglasnost ili je prenos dozvoljen iz razloga preovlađujućeg interesa.

Transferi u treće zemlje: U okviru sprovođenja ugovora mogu se koristiti i dobavljači izvan Evropske unije, uključujući dobavljače e-pošte.

Trajanje skladištenja podataka: Trajanje skladištenja podataka zavisi od zakonskih obaveza skladištenja i obično iznosi 10 godina.


DODATNE INFORMACIJE I КONTAКTI

Pored toga, u bilo kom trenutku možete podneti zahtev za informacijama, ispravkom ili brisanjem ili ograničenjem obrade ili ostvarivanjem prava na prigovor protiv obrade, kao i prava na prenos podataka. Ovde nas možete kontaktirati mejlom ili pismom. Takođe imate pravo da kontaktirate nadzorni organ za zaštitu podataka u slučaju žalbi.