Nuostatos ir sąlygos

00
Prisijungti

BENDROSIOS „UNITEDPRINT.COM UK LTD.“ SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


A. BENDROSIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1 straipsnis - Bendrosios nuostatos


(1) unitedprint.com UK Ltd., 16 Great Queen Street, London, WC2B 5AH, įregistruota ir įregistruota Anglijoje ir Velse įmonės registracijos numeriu 5831720 (toliau - „unitedprint“), specializuojasi spausdintos medžiagos (pavyzdžiui, skrajučių, atvirukai, plakatai ir kt.). „unitedprint“ taip pat siūlo tam tikrus nepritaikytus produktus parduoti savo svetainėje (kaip apibrėžta toliau) savo klientams.

(2) Šios bendrosios sąlygos taikomos visoms spausdintos medžiagos gamybos sutartims, sudarytoms per „unitedprint“ svetaines, ir visoms kitoms sutartims, susijusioms su nepritaikytų produktų tiekimu iš „unitedprint“, sudarytomis per internetinę svetainę.

(3) Šios bendrosios sąlygos taikomos sandoriams, atliekamiems su individualiais prekybininkais, bendrijomis ar verslo subjektais ir viešosiomis įstaigomis, neatsižvelgiant į tai, ar jie planuojami, ar ateityje. Bet kurios Kliento ar bet kurios trečiosios šalies Kliento vardu sąlygos (užsakymo ar pirkimo) (neatsižvelgiant į tai, ar jos įtrauktos į pirkimo užsakymą, ar patvirtinimą, ar kitokios) netaikomos, net jei „Unitedprint“ jų specialiai neatmetė. Net jei „Unitedprint“ nurodo dokumentą, kuriame pateikiamos Kliento ar trečiosios šalies sąlygos arba nurodomos jų sąlygos, tai nereiškia sutikimo įtraukti šias sąlygas į bet kurią „Unitedprint“ sutartį.

(4) Prieš pateikdami užsakymą, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Užsakydami bet kurį „Unitedprint“ gaminį, sutinkate laikytis šių sąlygų ir taisyklių.

JEI ESATE VARTOTOJAS, YPAČ ATKREIPKITE DĖMESĮ Į 7 IR 22 STRAIPSNIUS BEI B SKIRSNĮ: „Informacija klientui“


2 straipsnis - Apibrėžimai


Taikant šias bendrąsias sąlygas, šių terminų reikšmė pateikiama žemiau.

1. „Paskyra“: Kliento internetinė vartotojo paskyra, prie kurios Klientas gauna prieigą įvedęs savo el. pašto adresą ir slaptažodį;

2. „Verslo Klientas“: bet kuris asmuo, veikiantis dėl per savo prekybą, verslą, amatą ar profesiją, veikiantis asmeniškai ar per kitą asmenį, veikiantį prekybininko vardu arba prekybininko pavedimu;

3. „Vartotojas“: bet kuris asmuo, veikiantis su tikslu, kuris visiškai ar daugiausia nesusijęs su asmens profesija, verslo amatu ar profesija;

4. „Klientas (-ai)“: verslo klientas arba vartotojas, kuris naudojasi „Unitedprint“ paslauga per Easyprint.lt;

5. „Individualūs produktai“: produktai, kurie yra sukuriami pagal kliento specifikacijas.

6. „Svečio prisijungimas“: registracija ir patvirtinimas laikinai naudotis „Easyprint.lt“, kuris yra apribojamas vieno pirkimo užsakymo trukme;

7. „Užsakymas“: Kliento pateiktas Produktų užsakymas, sudarant sutartį tarp Kliento ir „Unitedprint“;

8. „Užsakymo patvirtinimas“: „Unitedprint" išsiųstas el. laiškas klientui, patvirtinantis, kad „Unitedprint“ sutiko su atitinkamu užsakymu pagal 6 straipsnio 5 dalį;

9. „Popierinis įrodymas“: skaitmeninis spausdinti paruoštų duomenų, konvertuotų spausdinimo laikotarpiui, spausdinimas, sukurtas pagal kokybės standartus pagal DIN ISO 12647;

10. „Slaptažodis“: skaičių ir (arba) raidžių derinys, leidžiantis Klientui prisijungti užsiregistravus prie paslaugų tinklalapyje Easyprint.lt kartu su el. pašto adresu;

11. „Spausdinimo duomenys“: Kliento pateikti duomenys ar informacija, susiję su spausdinimo gaminių pritaikymo ar individualizavimo forma.

12. „Produktai“: spausdinimo gaminiai ar kitos prekės, kurias „Unitedprint" parduoda arba suteikia galimybę įsigyti;

13. „Registracija“: pirminė registracija ir patvirtinimas naudotis Easyprint.lt;

14. „Paslauga“: įvairių „Unitedprint“ darbų atlikimas, įskaitant produktų paruošimą ir tiekimą;

15. „Ekrano patikrinimas“: skaitmeninė spaudinio paruoštų duomenų, konvertuotų spausdinimo eigai, peržiūra, suteikianti vėlesnio spausdinimo rezultato simuliaciją spalvomis;

16. „Įprastos darbo valandos“: nuo pirmadienio iki penktadienio 8–18 val .;

17. „Svetainė“: visos interneto svetainės, kuriose „Unitedprint“ siūlo savo paslaugas, konkrečiai interneto svetainės, pasiekiamos per easyprint.co.uk.

18. „Darbo dienos“: nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus JK valstybines šventes;


3 straipsnis - Registracija ir svečio prisijungimas


(1) Paslaugų kvitas iš „Unitedprint“ gaunamas dėl nuolatinės registracijos arba svečio prisijungimo svetainėje Easyprint.lt. Registracija apima reikiamų duomenų įvedimą į tam skirtą internetinę formą. Registracija baigiama spustelėjus mygtuką „Baigti registraciją“. Klientas, atlikdamas tokią registraciją, sukuria nuolatinę paskyrą.

Su svečio prisijungimu, klientas gali gauti paslaugas iš „Unitedprint“ nesiregistruodamas visam laikui. Norėdamas prisijungti kaip svečias, Klientas įveda el. pašto adresą, kuris galioja visą jo pirkimo užsakymo laiką. Vėlesniems svečio prisijungimams reikės iš naujo įvesti Kliento duomenis.

(2) „Unitedprint“ turi teisę dėl bet kokios priežasties atmesti registraciją ar svečio prisijungimą.


4 straipsnis - Bendravimas su Klientu


Bendravimas su Klientu vyksta daugiausia el. paštu. Todėl klientas turi užtikrinti, kad būtų įmaoma gauti el.laiškus. Klientai privalo pateikti galiojantį el. pašto adresą prieš ar pateikdami užsakymą, ir privalo nedelsdami informuoti, jei pastarasis pasikeistų. „Unitedprint“ nėra atsakingi už tai, kad klientai negavo pranešimų iš „Unitedprint“ dėl bet kokių jų el. pašto programinės įrangos ar el. pašto dėžutės nustatymų pakitimų, kurie blokuoja el. laiškų gavimą arba dėl el. laiškų nepamatymo, pvz.: nes laiškai buvo persiųsti į šlamšto aplanką.


5 straipsnis - Kredito patikrinimai


„Unitedprint“ turi teisę rinkti ir perduoti informaciją (įskaitant bet kokią asmeninę informaciją) kredito informacinėms agentūroms, kad patikrintų klientų kreditingumą ir praneštų apie nesumokėtas mokėtinas sumas pagal sutarties sąlygas. Kredito informacijos agentūros taip pat gali registruoti paieškas, atliktas dėl kliento. Sutikdami su šiomis sąlygomis jūs sutinkate su tokiais kredito patikrinimais.


6 straipsnis - Sutarties sudarymas


(1) Norėdamas pateikti užsakymą, Klientas pirmiausiai pasirenka tam tikrą produktą, užpildo pasirodančias internetines formas ir prideda reikalingus produktus į savo pirkinių krepšelį. Pasirinkus visus produktus, klientas pasirenka „Atsiskaitymas“, kad pradėtų užsakymo procesą, patikrina galutinį apžvalgos puslapį, kad įsitikintų, jog pateikta informacija yra teisinga, ir tada užbaigia pirkimo užsakymo procesą suaktyvindamas mygtuką „Užbaigti pirkimo užsakymą“.

(2) Suaktyvindamas mygtuką „Užbaigti pirkimo užsakymą“, Klientas patvirtina, kad prieš pirkdamas perskaitė, suprato ir sutiko su šiomis bendrosiomis sąlygomis.

(3) JEI KLIENTAS YRA VERSLO KLIENTAS: vykdydamas pirkimo užsakymą, Verslo Klientas pateikia privalomą pasiūlymą „Unitedprint“, kurio Verslo Klientas negali atšaukti, pirkdamas užsakyme nurodytas paslaugas. Verslo Klientas yra susiejamas su pasiūlymu iki trečios darbo dienos po pasiūlymo dienos pabaigos.

(4) JEI KLIENTAS YRA VARTOTOJAS: Vartotojas turi teisę atšaukti pirkimo užsakymą, jei Vartotojas apsigalvoja. Daugiau informacijos apie vartotojo atsisakymo teises pateikiama 7 straipsnyje.

(5) Jei pirkimo užsakymas buvo gautas per „Unitedprint“, Klientas gaus el. laišką, kuriame „Unitedprint" patvirtins pirkimo užsakymo gavimą ir suteiks Klientui informaciją apie pirkimo užsakymą ir produktą. Patvirtinimo el. laiške taip pat bus pateikta informacija apie Kliento teisę atsisakyti. Šis patvirtinimo el. laiškas nėra Kliento užsakymo priėmimas. Sutartis sudaroma tik tada, kai „Unitedprint“ aiškiai priima Kliento pasiūlymą, elektroniniu paštu išsiųsdamas Klientui Užsakymo patvirtinimą.

(6) Klientas gali bet kada nutraukti pirkimo užsakymą prieš paspausdamas mygtuką „Užbaigti pirkimo užsakymą“, uždarydamas naršyklės langą. Apžvalgos puslapis, pasirodantis prieš užsakymo užbaigimą, leidžia klientui patikrinti pateiktoje informacijoje, ar nėra klaidų, ir ištaisyti visas klaidas suaktyvinus mygtuką „Keisti pirkimo užsakymą“. Užsakymas saugiai saugomas „Unitedprint“ ir išsiunčiamas Klientui užsakymo patvirtinime. Klientas gali pateikti rašytinį prašymą pateikti pamestų užsakymo dokumentų kopijas, jei kompensuoja pagrįstas „Uniteddprints“ išlaidas.


7 straipsnis - Atšaukimo teisės - Pranešimas apie vartotojo teisę atšaukti


Atkreipkite dėmesį, kad 7 straipsnis taikomas tik „Unitedprint“ klientams, kurie yra vartotojai, perkantys nepritaikytus gaminius iš „Unitedprint“. Jei užsisakėte kokių nors individualių produktų, atšaukimo teisė jums netaikoma. Daugiau informacijos ieškokite 22 straipsnyje.

(1) Teisė atšaukti

Jūsų teisinė teisė atšaukti užsakymą prasideda nuo užsakymo patvirtinimo dienos (dienos, kurią mes jums atsiųsime el. laišką, kuriame patvirtinama, jog sutinkame su jūsų užsakymu, ir dienos, kai sudaroma sutartis tarp mūsų), o pabaigos data yra 14 kalendorinių dienų po tos dienos, kurią gausite Produktus. Jei užsisakėte kelis gaminius arba kai Produktai pristatomi išsimokėtinai, pabaigos data yra 14 dienų nuo tos dienos, kai gausite paskutinę Produktų dalį arba paskutinį iš atskirų užsakytų Produktų. Šis 14 dienų laikotarpis yra žinomas kaip „Atšaukimo“ laikotarpis. Pavyzdžiui, jei liepos 1 d. pateiksime užsakymo patvirtinimą, o užsakymą gausite liepos 10 d., galite bet kada atšaukti mūsų sutartį nuo liepos 1 d. Iki liepos 24 d.


Norėdami pateikti prašymą atšaukti užsakymą, galite naudoti šių taisyklių ir sąlygų pabaigoje pateiktą pranešimo apie atšaukimą formą („Atšaukimo užklausa“). Arba atšaukimo prašymas gali būti išsiųstas mums raštu (pvz., laišku, faksu ar el. paštu) arba grąžinant prekę mums (jei prekė jums jau buvo pateikta). Jums nereikia nurodyti jokios atšaukimo priežasties. Jei mums rašote el. laišką arba rašote mums, prašome pateikti išsamią informaciją apie savo užsakymą, kad galėtume lengviau jį identifikuoti. Jei atsiųsite mums pranešimą apie atšaukimą el. paštu arba įprastu paštu, jūsų atšaukimas įsigalioja nuo tos dienos, kai atsiųsite mums el. laišką arba išsiųsite įprastą laišką. Pvz., būsite mums apie tai pranešę laiku, kol gausite savo laišką į paskutinį atšaukimo laikotarpio paskutinės dienos įrašą arba atsiųsite mums el. laišką iki tos dienos vidurnakčio.

Prašymą atšaukti galite adresuoti:

Adresas:


unitedprint.com UK Ltd.

16 Great Queen Street

Londonas WC2B 5AH


Aptarnavimas  

Faksas:

El. paštas: support@easyprint.lt


(2) Atšaukimo pasekmės

Mes:

a) grąžinsime jums visą sumą, kurią sumokėjote už Produktus, arba, kai atšaukiama tik dalis Užsakymo, grąžinsime tik už tuos produktus, kuriuos atšaukėte. Pagal įstatymus mums leidžiama sumažinti grąžinamą sumą, kad būtų atspindėtas bet koks Produktų vertės sumažėjimas, jei tai lėmė jūsų elgesys su jais tokiu būdu, kuris nebūtų leidžiamas parduotuvėje.

b) grąžinsime visas jūsų sumokėtas pristatymo išlaidas, nors, kaip leidžia įstatymai, didžiausia grąžinamoji išmoka bus pristatymo išlaidos pagal pigiausią mūsų siūlomą pristatymo būdą (su sąlyga, kad tai yra įprastas ir visuotinai priimtinas būdas).

c) grąžinsime pinigus 14 dienų po tos dienos, kai mes iš jūsų gavome Produktus, arba, jei anksčiau, nuo tos dienos, kai pateikiate mums įrodymus, kad jūs mums atsiuntėte Produktus. Mes grąžinsime pinigus į kredito kortelę ar debeto kortelę, kurią naudojote mokėdami.

Nebent Produktas yra sugedęs ar ne toks, kaip aprašyta, jūs būsite atsakingi už Produktų grąžinimo mums išlaidas.

Tuo atveju, jei atsiųsite mums prašymą atšaukti užsakymą, turite grąžinti mums visą Užsakymo turinį. Jei tik daliai užsakymo reikia atšaukimo prašymo, turite grąžinti mums atitinkamą dalį.

Privalote tinkamai pasirūpinti Produktais, kol jie yra jūsų žinioje.

Patarimų apie teisėtas jūsų teises galite gauti savo vietiniame Piliečių patarimų biure arba Prekybos standartų biure.


8 straipsnis - „Unitedprint“ paslaugos


(1) Paslaugų, už kurias klientas turi sumokėti „Unitedprint“, aprašymas pateiktas Užsakymo patvirtinime ir iš visų sutartų sutarties pakeitimų ar papildymų. Laikantis bet kokių priešingų nuostatų konkrečiu atveju:

a) visi gaminiai, užsakyti ofsetinei spaudai, turi būti gaminami pagal ofsetinio spausdinimo proceso spalvomis standartą, kurį sukūrė „Forschungsinstitut der grafischen Industrie“ (FOGRA) kartu su „Bundesverband für Druck und Medien“ (bvdm), nustatytą DIN ISO 12647.

b) Taikomi šie leistini nuokrypiai: 1 mm atliekoms, 1 mm lankstymui ir 1 mm rišimui.

c) Tarp pavyzdžio ir užsakymo bei tarp užsakymų gali atsirasti nedidelių spalvų skirtumų.

d) Kartas nuo karto „Unitedprint“ keičia savo tiekėjus. Dėl to atsiradę nedideli gaminių pokyčiai nelaikomi defektais.

(2) Pirkimo užsakymas gali būti pakeistas tik raštu sudarant pakeitimo sutartį arba papildomą sutartį. „Unitedprint“ nebus įpareigota priimti jokių pakeitimų, kurių reikalauja Klientas.

(3) „Unitedprint“ nėra įpareigota siųsti užsakymui atlikti reikalingų spausdinimo duomenų. Tai yra Kliento bendradarbiavimo pareiga, nesant konkretaus atvejo priešingo susitarimo.


9 straipsnis - Duomenų spausdinimas


(1) „Unitedprint“ vykdo visus spausdinimo užsakymus, remdamasis tik spausdinimo duomenimis. Spausdinimo duomenys turi būti pateikiami formatais ir laikantis užsakymo procese nustatytų specifikacijų, visų pirma lauke „Spausdinimo duomenys“. Jei naudojami skirtingi duomenų formatai ar specifikacijos, nėra jokios garantijos, kad spausdinimas bus be klaidų. Klientas užtikrina, kad jis saugos spausdinimo duomenų kopijas, nes „Unitedprint“ ištrina spausdinimo duomenis baigus spausdinti.

(2) Klientas įsipareigoja nesiųsti „Unitedprint“ turinio, kuris yra pornografinis, dešiniojo sparno ar kairiojo sparno ekstremistinis, rasistinis, diskriminacinis arba turinio, kuris gali neigiamai paveikti jaunimą, aukštinti smurtą, šmeižti, pažeidžia trečiųjų šalių teises ar kokiu kitu būdu yra JK įstatymų pažeidimas. Jei Klientas pažeidžia šią pareigą, „Unitedprint“ turi teisę nutraukti sutartį be įspėjimo. Aukščiau išdėstyti dalykai taikomi nepažeidžiant jokių kitų „Unitedprint“ teisių ir teisių gynimo būdų.

(3) Klientas, prieš siunčiant juos į „Unitedprint“, atidžiai patikrina spausdinimo duomenis, kad įsitikintų, jog jie yra tinkami vykdyti spausdinimo užsakymą ir atitinka pirmiau nurodytus reikalavimus.


10 straipsnis - Spausdinimo duomenų tikrinimas


(1) „Unitedprint“ privalo patikrinti spausdinimo duomenis tik tiek, kiek nurodyta „Unitedprint“ pateiktoje informacijoje užsakymo pateikimo procese („duomenų patikrinimas“), ir tik tiek, kad „Unitedprint“ praneša Klientui apie visus trūkumus aptiktus spausdinimo duomenyse. Nebent Klientas nedelsdamas, gavęs tokį pranešimą, (a) pateiks pakeistus teisingus spausdinimo duomenis arba (b) nurodys „Unitedprint“ tęsti spausdinimą su defektais spausdinimo duomenimis, „Unitedprint“ gali (bet neprivalo) atlikti tokius nedidelius pakeitimus, kad ištaisytų trūkumus ir tuomet spausdintų.

(2) „Unitedprint“ nevykdo jokio kito spausdinimo duomenų tikrinimo. Klientas pripažįsta, kad jis prisiima riziką dėl bet kokių spausdintos medžiagos defektų dėl spausdinimo duomenų klaidų ir „Unitedprint“ nebus atsakingi už tai.

(3) „Unitedprint“ gali, bet neprivalės patikrinti spausdinimo duomenų turinio, kad nustatytų bet kokį 9 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo pažeidimą.


11 straipsnis - Konversija, spalvų režimas, kai naudojami savi spausdinimo duomenys, spalvų režimas, kai naudojami laisvai suprojektuoti spausdinimo duomenys


(1) „Unitedprint“ neprivalo konvertuoti spausdinimo duomenų iš bet kokio kito formato, išskyrus sutartus. Jei šalys bet kuriuo konkrečiu atveju vis dėlto sutinka dėl tokio pakeitimo, konversija bus vykdoma Kliento rizika. Klientas pripažįsta, kad atlikus konversiją kyla rizika, kad duomenys bus prarasti dėl konversijos proceso arba pateikiami kitaip nei originalus formatas.

(2) „Unitedprint“ gali konvertuoti spausdinimo duomenis, kurie nebuvo siunčiami CMYK režimu, tačiau tokia konversija bus Kliento rizika. Konvertuojant RGB duomenis arba ICC spalvų profilius, natūraliai atsiras spalvų nukrypimų nuo originalo, ir vėlgi, atsakomybė už šiuos nuokrypius tenka tik Klientui.

(3) Naudojant spausdinimo duomenis, sukurtus naudojant internetinę programą „freedesign®“, spausdinimo duomenys apdorojami Kliento rizika, jei jie apdorojami RGB spalvų režimu, kuris skiriasi nuo nurodyto užsakymo procese. Ypač apdorojant CMYK duomenis arba ICC spalvų profilius, gali būti būdingi spalvų nuokrypiai nuo originalo.


12 straipsnis - Patikrinimai


(1) Klientas gali pasirinkti popierinius ir ekrano patikrinamuosius pavyzdžius, kurie bus sukurti už papildomą mokestį. Skaitmeninėje spaudoje paruošto popieriaus lapo atspaudo paveikslėlyje yra nedideli spausdintos medžiagos, kuri turi būti gaminama ofsetinėje spaudoje, variacijos dėl skirtingos spausdinimo technologijos. Tai dar labiau taikoma ekrano tikrinimams dėl ekrano rodymo. Nepaisant to, „Unitedprint“ stengiasi sukurti kuo artimesnius originalui pavyzdžius.

(2) Siekdamas išvengti uždelsto pristatymo, Klientas turi patvirtinti spausdinimo patvirtinimą iškart, kai tik pateikiamas įrodymas, nebent yra klaidų. Suteikdamas patvirtinimą, Klientas patvirtina spausdinimo duomenis į patikrinimą įtrauktą formą, atsižvelgdamas į sutartą kokybės standartą, tolerancijas ir spalvų variantus.

(3) Jei klientas atmeta pavyzdį, jis turi išsiųsti patikslintus spausdinimo duomenis į „Unitedprint“ (klientų bendradarbiavimas). Tokiu atveju gamybos grafikas pradedamas atnaujinti gavus patikslintus duomenis.


13 straipsnis - Tik neindividualizuotiems produktams: Produkto aprašymas


(1) Kiekvieną „Unitedprint“ siūlomą neindividualizuotą gaminį išsamiai apibūdina jo pobūdis ir savybės, taip pat naudojimo instrukcijos ir saugos instrukcijos (jei taikoma), kurias galite rasti svetainėje.

Atitinkami produktų aprašymai bus įtraukti į „Unitedprint“ ir Kliento sutartį, kai sudaromas Užsakymas.

(2) Atkreipkite dėmesį, kad dažų ir lakų laikymo laikas yra ribotas. „Unitedprint“ siūlomi dažai ir lakai sukurti taip, kad būtų tinkami daugeliui įprastų spausdinimo darbų. Tačiau, jei klientas nori juos naudoti ant neįprastų spausdinimo pagrindų arba retai naudojamiems, labai patartina atlikti išankstinius bandymus, kad patikrintų, ar jie yra įpastai tinkami ir tinkami numatytam tikslui.

(3) Produktų aprašymuose taip pat pateikiama informacija apie sutartus leistinus nuokrypius, įprastus rinkoje. Tai ypač susiję su popieriumi, kiekiu, svoriu, matmenimis, apdaila, spalvų tolerancija, matavimo sąlygomis ir matavimais


14 straipsnis - Kainos


(1) „Unitedprint“ teikiamų paslaugų kainos bus tokios, kaip nurodyta Easyprint.lt, išskyrus akivaizdžių klaidų atvejus, ir bus patvirtintos Užsakymo patvirtinime kartu su visais sutartais Užsakymo pakeitimais ir papildymais.

(2) „Unitedprint“ pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti savo kainą, tačiau tai neturės įtakos užsakymams, kuriuos „Unitedprint“ jau patvirtino.

(3) Jei nesusitarta kitaip, nurodytos kainos apima pakuotę ir pridėtinės vertės mokestį pagal taikomą tarifą, tačiau neapima pristatymo mokesčių (tiek JK, tiek už jos ribų), mokesčių, fiskalinių rinkliavų ir muitų pristatymo metu už JK ribų. Škotijos aukštikalnėse ir salose, Scilly salose, Meno saloje ir Normandijos salose yra taikomi papildomi pristatymo mokesčiai.

(4) Pristatymo mokestis jums bus pateiktas prieš suaktyvinant mygtuką „Užbaigti pirkimo užsakymą“. Visi šie mokesčiai bus apskaičiuoti Easyprint.lt svetainėje tuo metu, kai Klientas užpildys pirkimo užsakymą.

(5) Visas išlaidas, kylančias dėl vėlesnių Kliento padarytų spausdinimo duomenų pakeitimų, papildomai apmoka Klientas.


15 straipsnis - Sąskaitų faktūrų išrašymas ir apmokėjimas


(1) Išskyrus atvejus, kai pagal sąskaitą faktūrą „Unitedprint“ raštu buvo susitarta klientui, visas mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo. Jei mokėjimas neatliekamas laiku, „Unitedprint“ pasilieka teisę atšaukti atitinkamą (-us) užsakymą (-us) ir reikalauti likviduotos žalos pagal 22 straipsnį.

(2) Mokėjimas turi būti atliekamas naudojant [debeto ar kredito kortelę arba banko pavedimu].

(3) „Unitedprint“ pateiks sąskaitas tik elektronine forma elektroniniu paštu ir neprivalo pateikti sąskaitos faktūros popierine forma.

(4) Sąskaitos turi būti sumokėtos nedelsiant gavus sąskaitą faktūrą.

(5) „Unitedprint“ turi teisę pirmiausia paskirstyti mokėjimus į senesnes Kliento skolas, nepaisant priešingų Kliento nuostatų, ir informuoja Klientą apie atlikto pakeitimo pobūdį. Jei išlaidos ir palūkanos jau buvo patirtos, „Unitedprint“ turi teisę pirmiausia taikyti mokėjimą išlaidoms, vėliau - palūkanoms, galiausiai - pagrindinei skolai.

(6) Mokėjimas nebus aktyvus iki tol, kol „Unitedprint“ galės naudotis patvirtintomis lėšomis.

(7) Jei grąžinami tiesioginiai debetai ar grąžinimai, Klientas atlygina visas „Unitedprint“ patirtas banko išlaidas, nebent tai nėra susiję su Kliento veiksmu ar neveikimu.


16 straipsnis. Gamybos grafikas ir pristatymo terminas


(1) Visa pateikta informacija apie „Unitedprint“ paslaugos teikimo terminus ar laikotarpius yra tik orientacinė. Tai nereiškia privalomų ar garantuotų pristatymo datų, nebent raštu su Klientu susitarta dėl priešingos nuostatos. Jei apdorodama Užsakymą „Unitedprint“ pastebi, kad Užsakymo neįmanoma pristatyti iki nurodyto laiko, apie tai Klientas informuojamas atskirai el. paštu. Gamybos grafikai skaičiuojami darbo dienomis. [JEI ESATE VARTOTOJAS, PRISTATYSIME PRODUKTUS JUMS PER [30 DIENŲ] LAIKĄ.]

(2) Jei buvo susitarta dėl prekės pristatymo pagal užsakymo pristatymo terminus ir pristatymo datas, nurodoma perdavimo data ekspeditoriui, vežėjui ar kitai trečiajai šaliai, vykdančiai gabenimą.

(3) „Unitedprint“ nebus atsakinga pagal šią sutartį, jei ji vėluoja dėl force majeure ir įvykių, kurie materialiai trukdo ar sugadina „Unitedprint“ veiklą, išskyrus tik laikinai, įskaitant visų rūšių gedimus, sunkumus perkant medžiagas ar energiją, transporto vėlavimus, streikus, legalius uždarymus, oficialios direktyvos arba tiekėjų nesugebėjimą tiekti, tiekti teisingai ar pateikti laiku („Force Majeure“ įvykis (-iai)), už kuriuos „Unitedprint“ neatsako. Jei Force Majeure įvykis yra laikinas, „Unitedprint“ turi teisę atidėti paslaugos teikimą iki force Majeure įvykio trukmės pabaigos ir pagrįsto pradžios laiko. Įvykus Force Majeure aplinkybėms, kurie yra daugiau nei laikini, „Unitedprint“ turi teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti sutarties dėl dar neįvykdytos dalies. Jei Force Majeure įvykis trunka ilgiau nei du mėnesius, Klientas turi teisę atsisakyti sutarties dėl dar neužbaigtos dalies, atsižvelgdamas į pagrįstą lengvatinį laikotarpį.

(4) Kad „Unitedprint“ įvykdytų savo gamybos grafiką, klientas privalo laiku, išsamiai ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus, įskaitant teisingų spausdinimo duomenų siuntimą, spausdinimo patvirtinimo pateikimą ir visą išankstinį mokėjimą arba, išskyrus atvejus, kai susitarta dėl apmokėjimo sąskaitoje faktūroje išimties. Jei spausdinimo duomenys ir (arba) spausdinimo patvirtinimas gaunami po 11:00 val. (JK laiku), gamybos grafikas pradedamas skaičiuoti tik kitą darbo dieną.


17 straipsnis - Rizikos perdavimas ir pristatymas


(1) Jei klientas yra verslo klientas, taikomos šios nuostatos:

a) Pristatymas bus baigtas, o rizika, susijusi su Produktais, pereis Klientui Produktą perduodant transporto rangovui (ir šiuo atžvilgiu tai laikoma pakrovimo proceso pradžia). Tai taikoma neatsižvelgiant į tai, kas apmoka pristatymo išlaidas, ir net jei Produktus gabena pačios „Unitedprint“ darbuotojai. Jei pristatymas vėluoja dėl priežasčių, už kurias atsakingas Klientas, rizika pereina Klientui nuo tos dienos, kai „Unitedprint“ pranešė Klientui, kad pristatytini produktai yra paruošti išsiuntimui.

b) Kliento raštišku prašymu ir sąskaita, siunta turi būti apdrausta nuo draudiminių nuostolių „Unitedprint“.

c) Jei Klientas neperima Produktų, „Unitedprint“ nebus įpareigotas saugiai laikyti Produktus Klientui, išskyrus atvejus, kai vėlavimą sukelia Force Majeure įvykis arba „Unitedprint“ pažeidė savo įsipareigojimus ir „Unitedprint“, turi teisę sunaikinti pristatymą patikrinęs, ar tinkamai įvykdytas išsiuntimas, pranešęs apie tai Klientui ir pasibaigus pagrįstam terminui surinkti, nedarant įtakos „Unitedprint“ reikalavimui sumokėti kainą už tokius produktus. Laikinas saugojimas atliekamas Kliento sąskaita ir rizika.

d) Sandėliavimo išlaidas, perėjus rizikai, apmoka Klientas. Kai daiktai saugomi „Unitedprint“, saugojimo išlaidos sudaro 0,25% nuo per savaitę ar jos dalį saugomų Produktų sąskaitos faktūros sumos, atsižvelgiant į „Unitedprint“ teisę teigti ir pagrįsti didesnes ar mažesnes faktines patirtas sandėliavimo išlaidas.


(2) JEI KLIENTAS YRA VARTOTOJAS, GAMINIŲ RIZIKA PERDUODAMA KLIENTUI TIK TUOMET, KAI GAMINYS YRA PRISTATYTAS UŽSAKYME NURODYTU ADRESU.


(3) Jei Verslo Kliento ar Vartotojo atveju susitarta, kad Klientas atsiima pats gaminius iš „Unitedprint“, „Unitedprint“ pateikia produktus atsiimti sutartu adresu ir praneša Klientui, kad produktai yra paruošti.Klientas surenka Produktus per vieną savaitę nuo pranešimo. Jei Klientas delsia atsiimti siuntą, „Unitedprint“ turi teisę nustatyti Klientui pagrįstą lengvatinį laikotarpį ir pasibaigus šiam laikotarpiui Kliento sąskaita išsiųsti Produktus. Nustatydamas lengvatinį laikotarpį, „Unitedprint“ praneša Klientui apie teisines laikotarpio pabaigos pasekmes. Tai nepažeidžia jokių papildomų „Unitedprint“ teisių ir teisių gynimo būdų, pavyzdžiui, prašymų atlyginti saugojimo išlaidas.


(4) „Unitedprint“ turi teisę pristatyti dalis tik tuo atveju, jei dalių pristatymas yra naudingas Klientui, atsižvelgiant į numatytą Produktų paskirtį. Jei klientas yra vartotojas, „Unitedprint“ padengs visas papildomas siuntimo išlaidas.


18 straipsnis - Nuosavybės išlaikymas


(1) JEI KLIENTAS YRA VARTOTOJAS, „UNITEDPRINT“ IŠLAIKO PRISTATOMŲ PRODUKTŲ NUOSAVYBĖS TEISES IKI KOL PRODUKTŲ KAINA, NURODYTA SUTARTYJE, BUS PILNAI APMOKĖTA.


(2) Jei klientas yra verslo klientas, produktams taikomos šios nuostatos:

a) „Unitedprint“ pasiliks Produktų nuosavybės teisę ir nuosavybės teisę į juos, kol „Unitedprint“ gaus visą Produktų kainą grynaisiais pinigais arba grynaisiais pinigais.

b) Kol Produktų nuosavybės teisė ir valdymas „Unitedprint“ neperduodama Klientui, Verslo Klientas:

i) laikyti Produktus patikėjimo teise kaip „Unitedprint“ nuosavybę;

ii) saugoti Produktus (Verslo kliento sąskaita) atskirai nuo visų Verslo Kliento ar bet kurios trečiosios šalies Produktų taip, kad juos būtų galima lengvai atpažinti kaip „Unitedprint“ nuosavybę;

iii) nesunaikinti, nepažeisti ar užgožti jokių identifikavimo ženklų ar pakuočių ant susijusių su Produktais;

iv) laikyti Jungtinėje Karalystėje saugomus Produktus, apie kuriuos raštu pranešta „Unitedprint“, ir suteikti „Unitedprint“, jos darbuotojams ir agentams neatšaukiamą licenciją įprastomis darbo valandomis patekti į patalpas, kuriose yra Produktai, kad būtų užtikrinta, jog Verslas Klientas laikosi šio 18 straipsnio 2 dalies nuostatų.

c) Verslo klientas gali naudoti ar perparduoti Produktus, kol jam neperduodamos nuosavybės teisės ir nuosavybės teisės, su sąlyga, kad:

i) bet koks pardavimas bus vykdomas įprastu Verslo Kliento verslu už visą rinkos vertę;

ii) bet koks toks pardavimas yra „Unitedprint“ turto pardavimas Verslo Kliento vardu ir verslo klientas, vykdydamas tokį pardavimą, elgiasi kaip pagrindinis asmuo.

d) Išskyrus (c) punkte nurodytus dalykus, Verslo klientas negali parduoti, duoti, įkeisti, skolinti, išsinuomoti, apmokestinti ar kitaip disponuoti Produktais tol, kol Verslo klientas neįvykdys (a) punkto sąlygų.

e) „Unitedprint“ gali, nors ir yra Produktų savininkas, (ir nepažeisdamas jokių kitų teisių, kurias jis gali turėti pagal šias sąlygas), bet kuriuo metu reikalauti nedelsiant grąžinti Produktus, o Verslo klientas nedelsdamas laikosi su tokia paklausa ir padengti tokio grąžinimo išlaidas.

f) Jei Verslo Klientas negrąžina „Unitedprint“ reikalaujamų produktų pagal (e) punktą, verslo klientas suteikia neatšaukiamą licenciją „Unitedprint“, jos darbuotojams ir agentams įprastomis darbo valandomis patekti į patalpas, kuriose yra produktai. Produktų pašalinimo tikslais (kurių atlikimo išlaidas padengia Verslo klientas) parduoti ar kitaip prekiauti Produktais.

g) Nepaisant šio punkto nuostatų, „Unitedprint“ gali pateikti ieškinį dėl Produktų kainos.

h) Verslo klientas nedelsdamas raštu praneša „Unitedprint“, jei kas nors grasina iškelti Verslo Klientui bet kokią nemokumo procedūrą arba siekia paskirti bet kurio Verslo Kliento turto administratorių, administratorių, administracijos administratorių ar valdytoją ir raštu praneša „Unitedprint“ prieš pradėdamas tokias bylas ar sudarydamas savanorišką susitarimą ar kompromisinį susitarimą su savo kreditoriais.

i) „Unitedprint“ turi teisę perleisti ir perduoti visas savo teises ar dalį jų ir teises į bet kurį susitarimą tarp Verslo kliento ir „Unitedprint“, Produktus ir visas jam priklausančias sumas dėl Produktų, ir apie tai praneša Verslo klientui tokiu pavedimu.

j) Kol nebus atliktas visas mokėjimas, Verslo klientas imsis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų Produktus, įskaitant jų draudimą nuo visų įprastų rizikų draudimo įmonėje, kurią „Unitedprint“ patvirtino dėl visos Produktų pakeitimo vertės. Verslo klientas pasirūpins, kad bet kuriame tokiame draudimo liudijime būtų atkreiptas dėmesys į „Unitedprint“ interesus ir kad poliso kopija būtų pateikta „Unitedprint“ kurybos metu.

k) Jei kuri nors šio punkto dalis yra neteisėta, negaliojanti ar nevykdoma pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymą, tai neturės įtakos ar nepakenks:

i) bet kurios kitos šios sutarties dalies teisėtumui, galiojimui ar vykdymui toje jurisdikcijoje; arba

ii) bet kurios kitos šios sutarties ar bet kurios kitos šios sutarties dalies jurisdikcijos teisėtumui, galiojimui ar vykdymui pagal įstatymus


19 straipsnis - Įskaitymas ir perleidimas


(1) Atsižvelgiant į 15 straipsnio 4 dalį, visos pagal šią sutartį mokėtinos sumos sumokamos pilnai be jokių atskaitymų ar išskaičiavimų, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai, ir nė viena šalis neturi teisės reikalauti jokių kreditų, įskaitymų ar priešieškinių, siekiant pateisinti visos tokios sumos arba jos dalies mokėjimo nesilaikymą.


(2) „Unitedprint“ gali bet kuriuo metu perleisti, perduoti, apmokestinti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip spręsti visas savo teises ar pareigas pagal sutartį. Klientas negali perduoti, paskirti, apmokestinti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip spręsti visas savo teises ar pareigas pagal sutartį be išankstinio rašytinio „Unitedprint“ sutikimo.


20 straipsnis - Garantija


(1) Kai klientas yra Verslo Klientas:

a) „Unitedprint“ garantuoja, kad pristatydami ir 3 mėnesius nuo pristatymo Produktai:

i) bus be materialių defektų

ii) atitiks užsakymo patvirtinime pateiktą aprašymą. Tačiau ši garantija netaikoma (b) punkte aprašytomis aplinkybėmis;

b) (a) punkte numatyta garantija netaikoma jokiems Produkto defektams, atsirandantiems dėl: i) sąžiningo nusidėvėjimo;

ii) tyčinės žalos, nenormalių laikymo ar darbo sąlygų, nelaimingo atsitikimo, Kliento ar bet kurios trečiosios šalies aplaidumo;

iii) Produktų valdymo ar naudojimo ne pagal vartotojo instrukcijas;

iv) bet kokių Kliento ar trečiosios šalies atliktų Produktų pakeitimų; arba

v) bet kokiū Kliento pateiktų specifikacijų ar instrukcijų, įskaitant spausdinimo duomenis.

c) kai Klientas yra Verslo Klientas ir yra pažeista pirmiau minėta garantija, jei:

i) Klientas garantuotu laikotarpiu raštu praneša „Unitedprint“ per protingą laiko tarpą, kai paaiškėja, kad kai kurie arba visi Produktai neatitinka (a) punkte nustatytos garantijos;

ii) Klientas (jei to paprašys „Unitedprint“) grąžina tokias prekes į „Unitedprint“ verslo vietą Kliento sąskaita ir

iii) „Unitedprint“ suteikiama tinkama galimybė ištirti tokius produktus;

d) „Unitedprint“, jei įsitikins, kad įvyko toks pažeidimas, savo nuožiūra ištaisys arba pakeis trūkumų turinčias prekes arba grąžins visą su defektais susijusių produktų kainą kartu su pagrįstomis Kliento patirtomis pristatymo išlaidomis.

e) „Unitedprint“ atitiktis šiai sąlygai (c) bus išskirtinė Kliento teisių gynimo priemonė pažeidus (a) punkte nurodytą garantiją.


(2) JEI KLIENTAS YRA VARTOTOJAS, KLIENTAS TURI TEISINES TEISES, SUSIJUSIAS SU KLAIDINGAIS AR NE TOKIAIS, KAIP APRAŠYTA, PRODUKTAIS


21 straipsnis - Atsakomybė


(1) Jei Klientas yra Verslo Klientas:

a) „Unitedprint“ tiekia Produktus tik vidiniam Kliento verslo naudojimui, o Klientas sutinka nenaudoti Produktų jokiais perpardavimo tikslais.

b) niekas šiomis sąlygomis neapriboja ir neatmeta „Unitedprint“ atsakomybės dėl:

i) mirtis ar kūno sužalojimas dėl mūsų aplaidumo;

ii) sukčiavimas ar apgaulingas klaidingas informacijos pateikimas;

iii) sąlygų, numatytų 1979 Prekių pardavimo įstatymo 12 straipsnyje (nuosavybės teisė ir įprastas turėjimas), pažeidimas; arba

iv) gaminiai su trūkumais pagal 1987 Vartotojų apsaugos įstatymą.

c) Laikantis 1 dalies (b) punkto, „Unitedprint“ jokiu būdu nebus atsakingas Klientui, nesvarbu, ar tai yra sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą), įstatymų numatytos pareigos pažeidimas ar kita, atsirandanti pagal sutartį arba dėl jos. :

i) bet koks pelno, pardavimo, verslo ar pajamų praradimas;

ii) duomenų, informacijos ar programinės įrangos praradimas ar sugadinimas;

iii) verslo galimybių praradimas;

iv) numatomų santaupų praradimas;

v) prestižo praradimas; arba

vi) bet koks netiesioginis ar pasekminis nuostolis.

d) Laikantis 1 dalies (b) ir (c) punktų, „Unitedprint“ bendra atsakomybė Klientui už visus kitus nuostolius, atsirandančius pagal Sutartį ar dėl jos, susijusius su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), įstatymų pažeidimu muitas ar kitaip jokiu būdu negali viršyti sumos, lygios Paslaugų kainai.

e) Išskyrus atvejus, kai šiose sąlygose aiškiai nurodyta, „Unitedprint“ neteikia jokių garantijų ar įsipareigojimų dėl Paslaugų (įskaitant Produktus). Bet koks atstovavimas, sąlyga ar garantija, kurie gali būti numanomi ar įtraukti į šias Sąlygas įstatymais, bendraisiais įstatymais ar kitais būdais, yra visiškai neleidžiami įstatymų. Visų pirma, „Unitedprint“ nebus atsakinga už tai, kad produktai būtų tinkami kliento tikslams. (2) JEI KLIENTAS YRA VARTOTOJAS:

a) jei „Unitedprint“ nesilaiko šių sąlygų, „Unitedprint“ yra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią patiria Klientas, kuris yra numatomas „Unitedprint“ šių sąlygų pažeidimo ar mūsų aplaidumo rezultatas, tačiau „Unitedprint“ neatsako už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. . Nuostolis ar žala yra numatomi, jei jie buvo akivaizdūs „Unitedprint“ pažeidimo padariniai tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis tarp Kliento ir „Unitedprint“.

b) „Unitedprint“ tiekia Produktus tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Klientas sutinka nenaudoti Produkto jokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, o „Unitedprint“ neprisiima jokios atsakomybės Klientui už prarastą pelną, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą.

c) „Unitedprint“ jokiu būdu neatmeta ar neapriboja savo atsakomybės dėl:

i) mirtis ar kūno sužalojimas, kurį sukėlė „Unitedprint“ aplaidumas;

ii) sukčiavimas ar apgaulingas klaidingas informacijos pateikimas;

iii) bet kokį sąlygų, numatytų 1979 Prekių pardavimo įstatymo 12 straipsnyje (nuosavybės teisė ir ramus turėjimas), pažeidimą;

iv) bet kokį sąlygų, numatytų 1979 Prekių pardavimo įstatymo 13–15 straipsniuose, pažeidimą (aprašymas, patenkinama kokybė, tinkamumas naudoti ir pavyzdžiai); ir

v) gaminiai su trūkumais pagal 1987 Vartotojų apsaugos įstatymą.


22 straipsnis - Kompensacija už atšauktus ar nutrauktus užsakymus, susijusius su individualizuotais produktais


(1) jei kuri nors šalis atšaukia arba nutraukia užsakymą dėl kokių nors priežasčių (išskyrus dėl įsipareigojimų neįvykdymo ar „Unitedprint“), Klientas sumokės šią kompensaciją „Unitedprint“:

a) jei pritaikyto gaminio užsakymas nutraukiamas anksčiau, nei „Unitedprint“ nustato užsakymą spausdinimo plokštėje (angl. „Pooling“)


Grynoji užsakymo vertė (užsakymo kaina su PVM, bet

be pristatymo išlaidų) Kompensacija (GBP) Iki 20 GBP 4 GBP 20,01 GBP iki 425 GBP 12 GBP 425,01 GBP ir didesnė 20 GBP b) jei užsakymas nutraukiamas po sujungimo, visa grynoji užsakymo vertė.

(2) Klientas sutinka, kad pagal šį 22 straipsnį mokama kompensacija yra teisinga ir pagrįsta ir atspindi tikrą išankstinį išlaidų, kurias „Unitedprint“ patirs atšaukus ar nutraukus užsakymą, sąmatą.


23 straipsnis - Spausdintinių laikmenų nuosavybė, archyvavimas, autorinės teisės


(1) „Unitedprint“ turi išimtinę teisę į spausdintų laikmenų, gaminamų ir naudojamų spaudiniams gaminti, nuosavybės, autorių teises ir visas kitas papildomas teises.

(2) Jei iki to laiko nebuvo gauta prieštaravimų, tikrinamieji atspaudai ir jų kopijos sunaikinami po šešių mėnesių. Atsiųsti spausdinimo duomenys sunaikinami baigus spausdinti medžiagą.

(3) Klientas užtikrina, kad jis turi visas teises naudoti, skleisti ir skelbti perduotus duomenis, ypač susijusius su tekstu ir grafine medžiaga.

(4) Klientas atlygina bet kokius „Unitedprint“ nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių pretenzijų dėl pramoninės nuosavybės teisių ir kitų teisių, atsirandančių dėl kliento specifikacijų, pateikto teksto ar vaizdų, pažeidimo. Klientas atlygina „Unitedprint“ visas atsakomybes, kainas ir išlaidas, kurias „Unitedprint“ patyrė dėl tokių trečiųjų asmenų reikalavimų (neatitinkančių ar nepatvirtintų).


24 straipsnis - Konfidencialumas


Šalys negali leisti susipažinti su jokia trečiosios šalies verslo ar komercinėmis paslaptimis ar kita konfidencialia informacija, atsirandančia dėl verslo santykių ar kitų šalių pateiktų. Šis draudimas galios ir nutraukus sutartį.


25 straipsnis - Baigiamosios nuostatos


Šiai sutarčiai ir kitiems nurodytiems dokumentams ar medžiagai (įskaitant B skyrių) bus taikomi Anglijos ir Velso įstatymai. Jei Klientas yra Verslo Klientas, bet kokie ginčai, kylantys iš šios sutarties, turi išimtinę jurisdikciją Anglijos ir Velso teismuose.


B. INFORMACIJA APIE KLIENTUS


Toliau pateikiama informacija apie aplinkybes, susijusias su sutarties sudarymu ir jos įgyvendinimu remiantis pirkimo užsakymais ir jų vykdymu.

Pateikta informacija yra mūsų sutarties su jumis dalis. Sąlygos pateikiamos Bendrosiose spausdintos medžiagos gamybos sąlygose (GTC). Po to, kai pateiksite savo pirkimo užsakymą, dar kartą gausite kitą Kliento informacijos ir GTC kopiją el. paštu priedo forma .pdf formatu su užsakymo patvirtinimu.

Taigi ši informacija jums prieinama neprisijungus bet kuriuo metu po sutarties sudarymo.

I. Informacija apie pardavėją

Produktų pardavėjas Easyprint.lt yra


unitedprint.com UK Ltd. Pašto adresas:

16 Great Queen Street,

Londonas WC2B 5AH

Komercinis registras: Anglija ir Velsas, įmonės Nr. 5831720

PVM mokėtojo numeris: GB 135 5722 17

Kontaktinė informacija:

Klientų aptarnavimas:  

Faksas:

El. paštas: support@easyprint.lt

Svetainė: Easyprint.lt


II. Informacija apie teisę atšaukti

„Unitedprint“ parduoda individualizuotą spausdintą medžiagą, pagamintą pagal kliento specifikaciją. Todėl nėra teisės atšaukti užsakymų, susijusių su bet kokiais individualizuotais produktais.

III. Informacija apie garantines teises

Išsamesnę informaciją apie garantiją rasite GTC. Produktai turi būti patikrinti, ar nėra akivaizdžių defektų iškart po pristatymo. Apie visus tokius defektus reikia nedelsiant pranešti „Unitedprint“; šiam tikslui pakanka atsiųsti el. laišką adresu support@easyprint.lt. Garantijos, viršijančios įstatymų reikalaujamus kokybės įsipareigojimus, nėra taikomos tiekiant Produktus ar teikiamas paslaugas.

IV. Kita informacija apie sutartį

Bendrosios taisyklės ir sąlygos

Taikoma dabartinė mūsų GTC versija.

Prekės aprašymas

Produkto aprašą galite peržiūrėti ir atsispausdinti naudodami nurodyto produkto mygtuką „Peržiūrėti skrajutę“. Kainos taip pat rodomos atskirai pasirinktam produktui. Orientacinę kainą galite atsispausdinti naudodami mygtuką „Spausdinti kainą“.

Apmokėjimas, vykdymas, pristatymas

Galite patys apibrėžti mokėjimo, pristatymo ir atlikimo tvarką, pasirinkdami mokėjimo tipą ir pristatymo tipą.

Jei pasirenkate automatinio debeto pervedimo procedūrą, tada specialiai tiesioginio debeto procedūrai turite atsispausdinti banko tiesioginio debeto įgaliojimo lapą, užpildyti ir pasirašyti, o originalą atsiųsti mums atgal. Jokie produktai nebus siunčiami, kol mes neturėsime užpildytos formos originalo su jūsų parašu.

Pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime nurodyta pristatymo data atspindi dabartinį mūsų darbo krūvį. Tai yra orientacinė pristatymo data, kuri nėra privaloma. Pristatome tik JK ribose.

V. Sutarties sudarymo procesas

Sutartį tarp jūsų ir „Unitedprint“ sudaro tai, kad jūs suprojektuojate produktą pagal savo reikalavimus svetainėje ir atsiųsite pirkimo užsakymą mums (atidžiai patikrinę savo užsakymą). Jei pastebite kokių nors klaidų, galite pakeisti dizainą, kai baigsite užsakymą. Tai aiškiai nurodoma jums, kai patvirtinate pirkimo užsakymą spustelėdami mygtuką „Užbaigti pirkimo užsakymą“.

Pirkimo užsakymo gavimas jums bus patvirtintas iškart po to, kai jį išsiųsite. Tačiau sutartis nesudaroma tol, kol nepriimsime pirkimo užsakymo ir el. paštu atsiųsime užsakymo patvirtinimą.

Jei specialiai užsakyto formato spausdinti techniškai neįmanoma, „Unitedprint“ gali atsisakyti priimti jūsų pasiūlymą ir pateikti priešinį pasiūlymą su techniškai įmanoma pirkimo užsakymo versija. Tokiu atveju sutartis sudaroma tik priėmus mūsų priešpriešinį pasiūlymą. Galite atmesti šį priešpriešinį pasiūlymą, tokiu atveju jūsų užsakymas bus atšauktas ir jums bus grąžinta bet kokia iš anksto sumokėta kaina.

VI. Informacija apie prieigą prie sutarties nuostatų

Mes saugome jūsų užsakymo informaciją ir asmens duomenis sutarties tvarkymo tikslais. Informacija visais klausimais, susijusiais su sutarties sudarymu ir jos įgyvendinimu, mūsų saugomi jūsų užsakymo duomenys ir mūsų bendrųjų sąlygų kopija bus vėl išsiųsta jums el. paštu su jūsų užsakymo patvirtinimu. Šį el. laišką galite išsaugoti savo kompiuteryje, kad duomenys būtų prieinami bet kuriuo metu. Taip pat galite bet kada peržiūrėti savo užsakymo informaciją ir asmeninius duomenis prisijungę prie savo paskyros.

VII. Informacija apie jūsų duomenis

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate, užsakydami Produktus (pvz., vardą, adresą, mokėjimo duomenis) naudojame tik sutarties vykdymui ir apdorojimui. Pateikus užsakymą, jis apdorojamas per mūsų pagrindinę įmonę unitedprint.com SE, Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, įtrauktą ir įregistruotą vietos registre Drezdene (Vokietija) su HRB 19128, todėl persiunčiame užsakymo pateikimo metu pateiktą informaciją į unitedprint.com SE. Jūsų adresas ir kontaktinė informacija bus bendrinami su bet kuria kurjerių įmone, kurią naudojame pristatydami Produktus. Mes taip pat galime suteikti informacijos apie jus kredito suteikimo agentūroms (žr. GPM 5 straipsnį). Jei ateityje nenorite būti informuotas apie naujus produktus ir kitas mūsų produktų asortimento naujoves, galite tai nurodyti registruodamiesi arba keisdami savo klientų profilį. Jūs taip pat turite galimybę susipažinti su mūsų turima informacija apie jus, ją pakeisti arba ištrinti. Tai nereikalauja jokių papildomų išlaidų, viršijančių jūsų paslaugų teikėjo mokesčius už el. pašto siuntimą. Kaip duomenų subjektas pagal 1998 Duomenų apsaugos įstatymą, jūs turite teisę prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų naudojami ar perduodami reklamos tikslais (blokavimo indikatorius). Taip pat yra atskleidimo teisė ir tam tikromis aplinkybėmis teisė keisti, blokuoti ir ištrinti jūsų duomenis, saugomus viename iš mūsų failų.

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu Sebastianu Kraska.


unitedprint.com UK Ltd.

Dr. Sebastian Kraska

16 Great Queen Street

Londonas WC2B 5AH

Klientų aptarnavimas:  

El. paštas: support@easyprint.lt

VIII. Šios kliento informacijos saugojimas

Galite bet kada išsaugoti šią klientų informaciją ir peržiūrėti failą neprisijungę. Norėdami atidaryti failą, jums reikia tik programinės įrangos, kuri gali skaityti tekstinius failus.

IX. Sutikimas su Bendrosiomis sąlygomis

Perskaičiau ir supratau Bendrąsias sąlygas ir sutinku dėl jų taikymo.


Paskutinį kartą pakeista: 2016 m. Sausio 25 d

Atšaukimo formaKam: unitedprint.com UK Ltd.


Pašto adresas: 16 Great Queen Street

Londonas WC2B 5AH


El. pašto adresas: support@easyprint.ltAš/mes[*] pranešu (-iame), kad aš/mes[*] nutraukiu (-iame) savo/mūsų[*] pirkimo – pardavimo sutartį

prekių/tiekimą

šios paslaugos[*],


(Informacija apie užsakymą:)


Užsakyta/gauta[*]:Vartotojo (-ų) vardas (-ai):Vartotojo (-ų) adresas (-ai):Vartotojo (-ų) parašas

(tik jei apie šią formą pranešama popierinėje formoje)


Data:


[*]Išbraukti, jei reikia