00
Σύνδεση

Εταιρική διεύθυνση

Easyprint είναι μια προσφορά τής unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.

Καλλιρόης 37

Αθήνα ΤΚ 117 43


Διαχειριστές

Ali Bazooband


Ταχ. διεύθυνση

Καλλιρόης 37

Αθήνα ΤΚ 117 43


Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 211 198 3986

Φαξ: 211 198 4070

E-Mail: support@easyprinting.gr


Εμπορικό μητρώο

Αριθμός καταχώρησης 2807/770

ΑΦΜ EL 998571690 ΔΟΥ Αμαρουσίου


ODR

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίλυση Ηλεκτρονικών Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Υπόμνηση ευθύνης

Παρόλο τον προσεκτικό έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδέσμων. Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους.