Εντύπωμα

Εταιρική διεύθυνση

Easyprint είναι μια προσφορά τής unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.
Καλλιρόης 37
Αθήνα ΤΚ 117 43

Διαχειριστές

Anja Rosmarie Sebald

Ταχ. διεύθυνση

Καλλιρόης 37
Αθήνα ΤΚ 117 43

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 211 198 3986
Φαξ: 211 198 4070
E-Mail: support@easyprinting.gr

Εμπορικό μητρώο


Αριθμός καταχώρησης 2807/770
ΑΦΜ EL 998571690 ΔΟΥ Αμαρουσίου

ODR
Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίλυση Ηλεκτρονικών Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Υπόμνηση ευθύνης

Παρόλο τον προσεκτικό έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδέσμων. Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους.