Εντύπωμα

Εταιρική διεύθυνση

Easyprint είναι μια προσφορά τής unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.
Καλλιρόης 37
Αθήνα ΤΚ 117 43

Διαχειριστές

Ali Bazooband

Ταχ. διεύθυνση

Καλλιρόης 37
Αθήνα ΤΚ 117 43

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 211 198 3986
Φαξ: 211 198 4070
E-Mail: support@easyprinting.gr

Εμπορικό μητρώο


Αριθμός καταχώρησης 2807/770
ΑΦΜ EL 998571690 ΔΟΥ Αμαρουσίου

ODR
Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίλυση Ηλεκτρονικών Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Υπόμνηση ευθύνης

Παρόλο τον προσεκτικό έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδέσμων. Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους.