Tiráž

Adresa firmy

Easyprint je ponuka unitedprint.com Slovensko s.r.o.
Námestie SNP 15
Bratislava 81101

Konateľ

Ali Bazooband

Poštová adresa

Námestie SNP 15
Bratislava 81101

Komunikácia

Telefón: 02-3332 5281
Fax: 02-3332 5282
E-mail: support@easyprint.sk

Ochranná známka

je registrovaná známka a používa sa firmou .

Registračný súd

Okresný súd Bratislava I
Oddiel s.r.o.
Vložka číslo 44177/B
IČO: 36 727 342
IČ-DPH: SK2022318199

ODR
Platforma Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dôkaz o ručení

Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.