Impressum

Adres firmowy

Easyprint stanowi ofertę unitedprint.com Polska Sp. z.o.o.
ul. Grabary 56
61-758 Poznań

Dyrektor

Ali Bazooband

Adres pocztowy

ul. Grabary 56
61-758 Poznań

Komunikacja

Telefon: 22 204 35 93
Faks: 22 204 35 95
E-mail: support@easyprinting.pl

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000265660
NIP: PL 5213407567
REGON: 140680041
Kapitał zakładowy: 263.500,00 zł

ODR
Platforma komisji UE ds. rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wskazówka związana z odpowiedzialnością

Mimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, do których prowadzą zewnętrzne łącza. Za treści zawarte na tych stronach odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.