Hodnocení zákazníka

Takto nás naši zákazníci hodnotili dříve:

Náš hodnotící systém je určen především pro nové zákazníky jako nepostradatelný základ pro bezpečné nakupování u Easyprint. Tímto zajišťujeme plnou transparentnost a zaručujeme absolutní důvěryhodnost.

Ohodnoťte zde naši práci:

Výjimečná kvalita a operační znamenitost jsou našimi nároky. Naším podnětem je být vedoucí v globální tržní tiskové online společnosti jako nejlepší ve své třídě. Prosíme zhodnoťte otevřeně jak daleko jsme v této dráze.

Kritéria

Předchozí hodnocení

Zákaznický servis Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 96.07 %
Rychlost doručení Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 99.77 %
Včasné dodání Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 99.99 %
Výběr produktů Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 96.14 %
Ceny výrobků Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 98.54 %
Kvalita produktu Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 95.92 %
Kvalita balení Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 94.82 %
Dodací kvalita Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 96.71 %
Provedení stížnosti Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 97.36 %
Důvěryhodnost Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 97.79 %
Způsoby platby Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 98.32 %
Celkové vyčíslení Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání! 98.52 %
Počet předchozích hodnocení:
7115
Počet předchozích doporučení:
555

Kritéria

Vaše hodnocení

Zákaznický servis Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Rychlost doručení Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Včasné dodání Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Výběr produktů Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Ceny výrobků Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Kvalita produktu Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Kvalita balení Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Dodací kvalita Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Provedení stížnosti Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Důvěryhodnost Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Způsoby platby Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!
Celkové vyčíslení Mizerné! Zlepšit se! Přijatelné! Dost dobré! Absolutně výborné! Překonané očekávání!

Doporučíte Easyprint dále?

Nejvíce pravděpodobné
Pravděpodobně
Nepravděpodobně